ترجمه مدارک هنگام تعطیلات مدارس در هامبورگ

 ترجمه مدارک در هامبورگ
ترجمه مدارک هنگام تعطیلات مدارس

تعطیلات مدارس در هامبورگ تا تاریخ  07.01.2019

لطفا جهت تحویل مدارک  یا دریافت ترجمه شده مدارک خود با دفتر هماهنگ کنید.

با سپاس

مترجم رسمی هامبورگ

Schulferien bis zum 07.01.2019 in Hamburg 

Bitte um rechtzeitige Abstimmung bei der Übergabe- oder Abholung der zu übersetzenden Dokumente im Büro.

Vielen Dank

Übersetzungsbüro / Hamburg

تعطیلات مدارس در هامبورگ- Schulferienplan in Hamburg-